STRUKTURA


ZARZĄD ODDZIAŁU

Prezes Oddziału: Mirosław  STRZELECKI

Wiceprezes Zarządu: Jerzy GOŁĘBIOWSKI

Wiceprezes Zarządu: Paweł KOCHAŃSKI

Wiceprezes Zarządu: Leon SZAPOWAŁOW

Sekretarz: Joanna CHMIELNIK – RYMUSZKA

Skarbnik: Małgorzata MIELCARZEWICZ  – BERNASIŃSKA

Członkowie: Grażyna GIELAROWSKA, Ewa KASZUBA – NAWROCKA


 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Zbigniew KMIECIK

Zastępca przewodniczącego: Edward UJMA

Członek: Józef LOR


 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Mieczysława MIEDZIELSKA

Zastępca Przewodniczącego: Mścisław OLSZOWSKI

Członkowie: Paulina SZEMEROWSKA, Piotr KRYSZTOP, Halina ŁOWEJKO


 

KOLEGIUM SĘDZIÓW KONKURSOWYCH

Przewodniczący: Zygfryd KWIATKOWSKI

Zastępca przewodniczącego: Leon SZAPOWAŁOW

Sekretarz: Dorota KRUPKA

Członkowie: Jerzy GOŁĘBIOWSKI, Zbigniew KMIECIK, Mirosław STRZELECKI


 

DELEGACI NA WALNY ZJAZD SARP

Jerzy GOŁĘBIOWSKI, Paweł KOCHAŃSKI