STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Członkostwo

Składki członkowskie SARP Oddział Zielona Góra wynoszą:

  • 72 zł rocznie – pełna składka członkowska dla osób czynnych zawodowo,
  • 36 zł rocznie – opłacają emeryci i renciści,
  • Studenci – pierwsze 2 lata członkostwa za darmo.

Termin opłacania składek: do 31 marca każdego roku.

Konto: PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze 85 1020 5402 0000 0702 0115 0838

Wszelkie informacje na temat bilansu opłacanych składek można uzyskać pod nr tel. 506-345-952 lub mailowo: ewa.kaszuba.nawrocka@gmail.com