STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Szanowni Państwo,

Muzeum Okręgowe w Lesznie wraz z Organizatorem, Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań, zaprasza do udziału w Konkursie SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Regulamin oraz materiały konkursowe są dostępne na podstronie Regulamin i materiały (zakładka na pasku powyżej).

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie i wybór architekta / zespołu autorskiego, któremu zostaną powierzone dalsze prace projektowe.

Wybrane terminy konkursowe:
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 24 października 2022 r.
Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 listopada 2022 r.
Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej – do 10 lutego 2023 r.
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa – 10 marca 2023 r.

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) – 150 000 PLN
I NAGRODA – w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
II NAGRODA – w wysokości 40 000 zł
III NAGRODA – w wysokości 30 000 zł
WYRÓŻNIENIA – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa:
https://epk.sarp.pl