STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Zielona Góra

 

65-084 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 16/10

tel.: 68 475 27 20
e-mail: zielonagora@sarp.org.pl

NIP: 929-00-18-236
REGON: 970347824

Konto: PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze 85 1020 5402 0000 0702 0115 0838

Sekretariat czynny:

wtorek, czwartek 9:00-17:00

piątek 10:00-14:00

Lubuska Okręgowa Izba Architektów Biuro w Zielonej Górze

 

65-084 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 16/10

tel.: 68 475 27 20
e-mail: loiazgora@wp.pl

Konto: PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0902 0144 5360