STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 6 maja 2022 r. można nadsyłać zgłoszenia do NAGRODY ROKU SARP, edycja 2022 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2021 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego wchodzą:

 •  strona tytułowa zawierająca:
  • nazwę obiektu,
  • imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),
  • zdjęcie obiektu,
 • karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:
  • imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
  • imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,
  • nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
  • autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
  • imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
  • imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
  • opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
  • kategorię zgłaszanego obiektu,
  • opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,
  • zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,
 • pendrive z następującymi materiałami w formie elektronicznej:
 • zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,
 • karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,
 • 8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,
 • sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

 

Harmonogram konkursu:

 1. 7 marca 2022 r. – ogłoszenie konkursu
 2. do 6 maja 2022 r.– zgłaszanie prac do konkursu – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
 3. 24 czerwca 2022 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie

Jury przyznaje autorom (zespołom autorskim) nagrody w sześciu kategoriach:

 • budynek mieszkalny jednorodzinny,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny,
 • budynek biurowy, oświaty lub administracji,
 • budynek kultury,
 • inny budynek użyteczności publicznej,
 • przestrzeń publiczna,
 • architektura w przestrzeni dziedzictwa

oraz GŁÓWNĄ NAGRODĘ ROKU SARP dla jednego z obiektów.

 1.  arch. Grzegorz Stiasny, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury,
 2. arch. Daria Kieżun, SARP Oddział Wrocław,
 3. arch. Tomasz Konior, SARP Oddział Katowice,
 4. arch. Marek Chrobak, SARP Oddział Rzeszów,
 5. arch. Mariusz Tenczyński, SARP Oddział Opole,
 6. arch. Adriana Patalas, przedstawiciel Rady Prezesów SARP,
 7. przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy BOLIX,
 8. przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy WIŚNIOWSKI,
 9. arch. krajobrazu Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny konkursu.

REGULAMIN KONKURSU znajduje się na stronie internetowej:
https://www.sarp.pl/pokaz/regulamin_nagrody_roku_sarp,3032/

Link do ogłoszenia na stronie:
https://www.sarp.pl/pokaz/ogloszenie_konkursu_nagroda_roku_sarp-_edycja_2022,3148/

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy:
nagroda.sarp@sarp.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

z dopiskiem „Nagroda Roku SARP, edycja 2022”

Mecenasi konkursu: