STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

14 czerwca 2011 roku odbyło się w Zajeździe Pocztowym szkolenie dla architektów z zakresu prawa autorskiego oraz rozpatrywania decyzji o warunkach zabudowy przez SKO. W części dotyczącej praw autorskich prelegentem była mecenas Monika Laske a w sprawach dotyczących Samorządowego Kolegium Odwoławczego prezes- Robert Makarewicz.
W spotkaniu uczestniczyli również koledzy z Gorzowa Wlkp. Prezes Izby Architektów- arch. Leszek Horodyski, arch. Henryk Kustosz i prezes SARP. Uzyskaliśmy szereg istotnuch informacji.
Szkoleniu towarzyszyła wystawa rysunków kolegi arch. Tadeusza Maszkiewicza.