STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej:

„OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
„ZESPÓŁ MIESZKANIOWY LEŚNY DWÓR w Zielonej Górze

wraz z zapleczem w zakresie dróg i usług publicznych” odbędzie się w środę dnia 18.10.2017 r. godz. 16.30 w Centrum Biznesu w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 23 65-078 Zielona Góra