STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

IDEA POWSZECHNEJ AKCJI „BIAŁY STYCZEŃ”

„Biały Styczeń” to hasło środowiskowej akcji na rzecz polepszenia jakości pracy architekta. Dotyczy naszego udziału w postępowaniach przetargowych akcentując znaczenie odpowiedzialności zawodowej.

Dzisiejsza rzeczywistość warunków naszej pracy skłania do wspólnych skonsolidowanych działań na rzecz jej poprawy. Prawdziwe zdefiniowanie przyczyn wskazuje na „czas” jako główny parametr braku pełnej zawodowej satysfakcji.

Rysujemy coraz więcej i coraz szybciej, zatem nasz wysiłek jest coraz mniej wartościowy. Nasza akcja namawia do stosowania prawa, które jednoznacznie opisuje parametry jakie są niezbędne, aby mówienie o jakości architektury nie było tylko frazesem.

Istota naszej akcji, roboczo określonej jako „Biały Styczeń”, polega na stosowaniu przynajmniej minimalnej wartości prac projektowych w procesie inwestycyjnym. Jest to akcja jednorazowa – sprawdzian naszej odpowiedzialności. Nie walczmy ze sobą bronią, która jest daleka od twórczej rywalizacji. Zawsze kończy się to powszechną frustracją i ekonomicznym kłopotem. Nie wykształcimy młodej kadry, nie będziemy uczestniczyć w konkursach i nie będziemy w stanie spełniać naszych obowiązków wobec oczekiwań nowoczesnego – coraz bardziej wymagającego społeczeństwa, jeżeli nie wzmocnimy naszej pozycji w procentowej ocenie wartości procesów planistycznych.

Plan postępowania:
– Od 1 stycznia do 31 stycznia 2014 roku uczestniczący w przetargach publicznych mają stosować Rozporządzenie Ministra Infrastruktury przy wycenie prac projektowych.
– Prac projektowych nie należy wyceniać poniżej wartości minimalnych określonych w Rozporządzeniu.
– Lokalne Oddziały SARP będą monitorować wyniki przetargów. Jawność przetargów upoważnia do analizowania takich informacji. Liczymy na aktywność Koleżanek i Kolegów uczestniczących w przetargach przy pozyskaniu wyników.

Monitorowanie i wyniki:
– Monitorowanie wyników przetargowych będzie polegało na porównaniu cen za prace projektowe w stosunku do podobnych obiektów z okresów poprzednich i stycznia 2014 r. w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury .
– Przetargi publiczne są procedurą jawną, stąd będą możliwe wskazania uczestników i nazwy firmy.
– Ocena akcji zostanie podsumowana przez Zarząd Główny SARP i upowszechniona drogą elektroniczną .

Chcemy, aby informacje o wynikach postępowań przetargowych docierały do wszystkich architektów drogą elektroniczną za pośrednictwem poszczególnych Oddziałów SARP. Będą zawierały informację o ofercie wybranej oraz o wartości prac projektowych wynikających z prawa czyli Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Różnica pomiędzy tymi wynikami jest wartością utraconą – jest parametrem zaniżającym standard naszej pracy i jej wynik.

Czas zlikwidować tę różnicę. Spróbujmy razem.

„Biały Styczeń” Powszechna Akcja Architektów wspierana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Jerzy Gołębiowski
Prezes Oddziału SARP w Zielonej Górze
odpowiedzialny z ramienia
Zarządu Głównego SARP
za przeprowadzenie Powszechnej Akcji Architektów
„Biały Styczeń”

KOMUNIKATY AKCJI „BIAŁY STYCZEŃ”

Zestawienia i podsumowania rozstrzygniętych przetargów publicznych* na wykonanie dokumentacji projektowych.

* Zestawienie opracowano na podstawie serwisu:
  DTK&W Zespół Ogłoszeniowy (http://www.oferty-biznesowe.pl/)

Kliknij aby zobaczyć szczegóły