STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszam na pierwsze zebranie Zarządu Oddziału  SARP Zielona Góra w 2020 roku, które odbędzie się 7.01.2020 o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia.
Porządek zebrania:

1. Przypomnienie spraw z poprzedniego zebrania w dniu 03.12.2019
2. Dyskusja nad nowym Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zielona Góra- wprowadzenie kol. Małgorzata Horyza- Maśko
3. Przyjęcie nowych członków do SARP
4. Wolne wnioski

Do zobaczenia!

Jerzy Gołębiowski