STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

W związku z zaistniałą sytuacją, Stowarzyszenie Architektów Polskich wprowadza następujące zmiany w harmonogramie i zasadach konkursu o Doroczną Nagrodę SARP Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego:

Termin zgłaszania prac do Komisji Konkursowych ulega zmianie – aktualny termin to 20 kwietnia (poniedziałek) br.
W przypadku trudności w kontaktach absolwent – promotor, dopuszcza się rekomendację promotora wyrażoną w mailu. Rekomendacja ta winna być skierowana na odpowiedni adres tj. w przypadku:

– zgłoszeń z uczelni – do Sekretarza Komisji Konkursowej
– zgłoszeń indywidualnych – do odpowiedniego Biura Oddziału SARP