STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO PROGRAMOWE
CZŁONKÓW ODDZIAŁU SARP ZIELONA GÓRA

14 Maja 2022r., ul. Stefana Batorego 16/10, Zielona Góra

 

PROGRAM – PORZĄDEK OBRAD

 

Część I godz. 1030

 • Otwarcie wystawy prac studenckich pt. Konkurs na projekt tymczasowej jednostki mieszkalnej dla uchodźców.
  • Wprowadzenie Marta Skiba
 • Wystąpienie zaproszonych gości
  • Karol Fiedor- Członek Zarządu Głównego SARP
  • Adam Dąbrowski- SG  ECOPHON

 

Część II  godz. 12001330 

Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego

Porządek obrad

Godz. 1200

Otwarcie Zebrania przez Prezesa Oddziału

 • zaproponowanie kandydatów na członków Prezydium Zebrania w tym:
  • Przewodniczącego Zebrania – głosowanie jawne przy udziale doraźnej Komisji Skrutacyjnej.
  • wybór pozostałych członków Prezydium Zebrania- Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
  • głosowanie jawne przy udziale doraźnej Komisji Skrutacyjnej.
  • przejęcie porządku obrad w głosowaniu jawnym- proponuje Przewodniczący Zebrania
 • dokonanie wyboru Komisji Zebrania:
  • Komisji Mandatowej – 3 osoby
  • Komisji Wyborczej – 3 osoby
  • Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby
  • Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby
 • podanie do wiadomości ukonstytuowanych składów komisji (tryb poprzez wystąpienie Przewodniczących Komisji – wybór przewodniczącego i sekretarza
 • stwierdzenie prawomocności Zebrania – Przewodniczący Komisji Mandatowej
 • sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w upływającej kadencji
  • sprawozdanie Prezesa:  Jerzy Gołębiowski
  • sprawozdanie Skarbnika:  Ewa Kaszuba Nawrocka
  • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego: Mścisław Olszowski
  • sprawozdanie Kolegium Sędziów Konkursowych: Leon Szapowałow
 • dyskusja nad sprawozdaniami
 • przyjęcie sprawozdań w głosowaniu jawnym
 • przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej – jako wybory uzupełniające kandydatów na:
  • Sędziów Konkursowych
  • Do Sądu Koleżeńskiego – 1 osoba
 • przedstawienie kandydatów z sali obrad
 • wybory- głosowanie tajne
 • prezentacja projektów Uchwał i Wniosków przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
 • dyskusja
 • przyjęcie Uchwał i Wniosków
 • ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Sądu Koleżeńskiego Kolegium Sędziów Konkursowych
 • zamknięcie Zebrania

 

Godz. 1330– 1400  przerwa – poczęstunek

 

Część III godz. 1400÷1500

 • Spotkanie z cyklu viz a viz prezentacja twórczości pracowni    architektonicznej CDF Architekci- „Nasza Architektura”- arch. Karol Fiedor.
 • Ogłoszenie wyników konkursu studenckiego i wyróżnienie okolicznościowymi dyplomami.