STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Każdego roku z początkiem jesieni Zielona Góra obchodzi Święto Winobrania. Tradycyjnie już od kilku lat architekci akcentują swoją obecność, w tym radosnym okresie nazywając inicjatywę „ Winną Architekturą”. Szczególnie po okresie pandemii, przymusowej izolacji, możliwość spotkania się Koleżanek i Kolegów jest wartością szczególnie cenną. W tak naturalny sposób, wykorzystując nieco specyfikę święta realizujemy jeden z głównych celów stowarzyszeniowych jakim jest integracja środowiska. SARP Oddział Zielona Góra wspólnie z LUOIA są współorganizatorem wydarzeń dając dowód możliwości i konieczności wzajemnych działań. W tym roku 2022 spotkanie z cyklu „ Winna Architektura” miało miejsce trzeciego września na winnicy „ Winnogóra” w Górzykowie koło Zielonej Góry, do której dotarliśmy płynąc galarami po rzece Odra z portu Cigacice. Rzeka okazała się łaskawa i bezpiecznie dopłynęliśmy do celu. Należy odnotować, że był to pierwszy rejs po okresie „choroby Odry” z tym większą radością podziwialiśmy piękno jej nurtu i krajobrazy malowniczych brzegów. Na miejscu zostaliśmy przywitani przez gospodarzy winnicy Pana Bogdana Macewicza
i Annę Macewicz, których ciepły stosunek do naszego zawodu stwarzał atmosferę szczególnie bliską. Część merytoryczną spotkania wzbogaciła obecność Koleżanki Prezes SARP Agnieszki Kalinowskiej – Sołtys oraz Wiceprezesa SARP Karola Fiedora, którym składam podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i przybycie.

Szczególnie dla młodych architektów wystąpienie Koleżanki Prezes było wartościowe
i potrzebne. Parę słów o teraźniejszości SARP i głównych celach organizacji buduje świadomość przynależności do Stowarzyszenia. Koleżanka Agnieszka Kalinowska – Sołtys prezentowała również dorobek twórczy pracowni, w której działa tj. A P A Wojciechowski Architekci. Imponujące realizacje
i ich skala oraz troska o poszanowanie idei rozwoju zrównoważonego świadczą o  dojrzałym i odpowiedzialnym stosunku do zawodu architekta. Można mieć nadzieję, że tak silna osobowość pokieruje losami Stowarzyszenia w bezpiecznym kierunku. „WinnaArchitektura” to przede wszystkim święto nastroju. „ Złoty napój” potrafi rządzić wyobraźnią, łagodzi każdą debatę tonując napięcia. Ma też swoje wymagania- umiar. Winiarze twierdzą, że w każdej butelce są ukryte nasze marzenie tylko trzeba je uwolnić.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom
życzę marzeń nie koniecznie związanych
z Winną Architekturą.
Jerzy Gołębiowski

Szczególne podziękowania dla Marka Rudyka i Grzegorza Bobeli z firmy „ Renson” za wkład i nie tylko intelektualny w przygotowaniu spotkania.